Styrelsen

Styrelsen för Värmland-Örebros Judoförbund består av följande medlemmar:

 • Ordförande: Björn Nyberg, Frövi Judo
 • Vice ordförande: Linn Sundfors, Grums JK
 • Kassör: Jan Erik Sundfors, Grums JK
 • Sekreterare: Sara Holm-Glad, Judo Arvika
 • Ledamot: Noel Lagnelius, Karlstads JK
 • Ledamot: Mikael Olsson, Molkom JK
 • Ledamot: Madelene Lundberg, Karlskoga BK

Kontakta styrelsen styrelsen@voljf.se

Revisorer

 • Revisor: Leif Bernholm
 • Revisorssuppleant: Mattias Peterson/David Holm Glad

Valberedning

 • Valberedning: Lars Eriksson, Molkom JK
 • Valberedning: Peter Andersson, Frövi Judo

Kontakta Valberedningen val@voljf.se