GDPR

Värmland Örebros Län Distrikts Judoförbund och GDPR

Personuppgiftshantering enligt GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av den nya EU-gemensamma dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven på hur vi som distriktsförbund kan hantera personuppgifter förändras något. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi sammanställt en integritetspolicy som beskriver vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar samt vilka rättigheter du har

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och publicera resultat.

För att Värmland Örebros Län Distrikts Judoförbund ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. tränings- och tävlingsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Vi behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet, Svenska judoförbundet, Lindesbergs kommun.

Alla dokument som rör Värmland Örebros Län Distrikts Judoförbund behandling av dina personuppgifter hittar du här under.

Förteckning över system med personuppgifter

Formulär för begäran av registerutdrag

Åtgärdsplan vid personuppgiftsincidenter

E-tjänst för att rapportera personuppgiftsincident (Datainspektionen)

Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter  (Riksidrottsförbundet)