Välkommen till Värmland Örebro JF!

På vår webbplats presenterar vi distriktets aktiviteter, däribland Pokaljakten, utbildningssessioner, uttagningar till RM, läger och annat som rör vår judogemenskap. Vi publicerar löpande information om aktiviteter i vårt distrikt.

Har du information eller nyheter du anser bör synliggöras här? Kontakta oss på info@voljf.se, och vi bistår mer än gärna.

Om du har deltagit i någon av våra aktiviteter och har fotografier att dela med dig av, vore vi tacksamma. Sänd gärna in dina bilder till ovanstående e-postadress. Med din hjälp kan vi hålla vår webbplats både dynamisk och up-to-date.