Kallelse till Årsmöte 2024

När: I samband med årets första pokaljakt i Lindesberg den 11/2 kommer årsmötet för Värmland-Örebro äga rum direkt efter pokaljakten avslutats.

Var: Lindesbergs Arena konferensrum utsikten.

Information: Handlingar inför årsmötet kommer publiceras senast 2 veckor innan årsmötet.

Motioner: Motioner till årsmötet skall vara inne senast 11/01 2024 och skickas digitalt till info@voljf.se

Valberedning: Förslag till valberedningen skickas till val@voljf.se Valberedningen består av Peter Andersson, Frövi Judo och Lars Eriksson, Molkom JK

Ordförande: Björn Nyberg 1 år kvar
Vice ordförande: Linn Sundfors 1 år kvar
Kassör: Jan-Erik Sundfors Omval/Nyval
Sekreterare: Johan Orrbo Omval/Nyval
Ledamot: Morgan Bylock Omval/Nyval
Ledamot: Mikael Olsson Omval/Nyval
Ledamot: Madelene Lundberg Omval/Nyval
Revisor: Leif Bernholm Omval/Nyval
Revisorssuppleant: David Holm Glad/Mattias Peterson Omval/Nyval
Valberedning: Peter Andersson Omval/Nyval
Valberedning: Lars Eriksson Omval/Nyval

Övriga frågor skickas till info@voljf.se